Steun ons

Magnificat 90 hebben we gemaakt vanuit een diep verlangen om vrouwen dichter bij God te brengen, en dat brengt onkosten met zich mee. We zijn compleet afhankelijk van giften om dit te kunnen blijven doen. Elke gift, groot of klein, is een steun!

Je kunt ons steunen door een bijdrage over te maken op:

NL95 TRIO 0391 0966 05
t.n.v. Stichting Gift4Family’s
o.v.v. Magnificat 90 gift

Alvast heel erg bedankt!